Göran Lind • 0708 35 23 13 • goran@lindsbygg.se

Välkommen

Välkommen till Linds Bygg i Vittsjö ABs hemsida.

Vi är ett byggföretag med sex anställda som framförallt sysslar med nybyggnad, tillbyggnad och renovering. Vi eftersträvar en god och öppen relation med våra kunder och försöker alltid hålla hög kvalité på våra jobb. Linds bygg har en lång erfarenhet inom byggbranschen och inget jobb är för litet eller för stort.

Linds Bygg i Vittsjö utför:

Dessutom förmedlar vi kontakten med alla underentreprenörer såsom el, vvs, golv, målning, grävning och schaktning. Vi har en bred kundkrets och ett brett kontaktnät efter åtskilliga år i branschen. Vi innehar behörighet som kvalitetsansvarig enligt Plan- och Bygglagen.

Vårt verksamhetsområde är framförallt norra Skåne, men vi har även utfört arbeten längre söderut i Skåne, i Blekinge och i södra Småland. Våra anställda bor i Vittsjö och Örkelljunga.