Göran Lind • 0708 35 23 13 • goran@lindsbygg.se

Historik

Mitt i lågkonjunkturen 1985 lämnade de båda ynglingarna Göran Lind och Bengt Olofsson sin tidigare arbetsgivare för att starta ett eget byggföretag. Företagets namn väckte knappast förvåning: Bengt och Görans Bygg AB. Till en början var efterfrågan begränsad men så småningom började arbetena att trilla in och företaget fick snart en trogen kundkrets.

I tio år arbetade Bengt och Göran själva men för att tillgodose den alltmer ökande efterfrågan började man 1995 att anställa. Företaget växte efter hand och snart var man cirka 16 anställda.

2008 valde Bengt och Göran att gå skilda vägar efter över 20 års samarbete. Detta gjorde man genom att Bengt övertog och drev vidare Bengt och Görans bygg AB (B&G Bygg) medan Göran fortsatte sin verksamhet i företaget Linds Bygg i Vittsjö AB. De anställda som i B&G Bygg arbetat under Göran följde honom över till Linds Bygg.